BlackBerry Torch 9810 - Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego kontrastu

background image

Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego

kontrastu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Dostępność.
• Aby na ekranie użyć skali szarości, w polu Kontrast koloru zmień ustawienie na Skala szarości.
• Aby na ekranie użyć odwróconego kontrastu, w polu Kontrast koloru zmień ustawienie na Kontrast odwrócony.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.