BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie opcji podświetlenia

background image

Ustawianie opcji podświetlenia

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Wyświetl > Ekran.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zmienić jasność podświetlenia ekranu, zmień ustawienie w polu Jasność podświetlenia.
• Aby zmienić czas podświetlania ekranu, gdy smartfon BlackBerry nie jest dotykany, zmień ustawienie w polu

Limit czasu podświetlenia.

• Aby podświetlenie nie było dostosowywane do oświetlenia otoczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru

Automatycznie przyciemnij podświetlenie.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Ekran wyłącza się,

46