BlackBerry Torch 9810 - Włączanie powiadamiania o zasięgu sieci bezprzewodowej za pomocą diody sygnalizacyjnej LED

background image

bezprzewodowej za pomocą diody sygnalizacyjnej LED

Wskaźnik LED można ustawić tak, aby powiadamiał o połączeniu smartfonu BlackBerry z siecią bezprzewodową.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Wyświetl > Ekran.

3.

Zaznacz pole wyboru Dioda sygnalizacyjna zasięgu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Gdy smartfon nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED zacznie migać w kolorze zielonym.
Aby wyłączyć powiadamianie o zasięgu sieci bezprzewodowej, usuń zaznaczenie pola wyboru Dioda sygnalizacyjna
zasięgu.

Podręcznik użytkownika

Ekran

248