BlackBerry Torch 9810 - Wyłączenie wyskakujących okien menu

background image

Wyłączenie wyskakujących okien menu

Możesz wyłączyć wyświetlanie wyskakujących okien menu przy dotknięciu ekranu i pozostawieniu na nim palca.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Czułość ekranu dotykowego.

3.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Otwórz wyskakujące menu po dotknięciu i przytrzymaniu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Włączanie powiadamiania o zasięgu sieci