BlackBerry Torch 9810 - Zmiana czcionki ekranu

background image

Zmiana czcionki ekranu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Wyświetl > Ekran.

Podręcznik użytkownika

Ekran

245

background image

3.

Zmień ustawienia w polach dotyczących czcionek.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego kontrastu,

249

Ekran,

245