BlackBerry Torch 9810 - Dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie wyskakującego okna menu

background image

Dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie

wyskakującego okna menu

Dotknięcie ekranu i pozostawienie na nim palca przez określony czas powoduje wyświetlenie wyskakującego okna menu,
które ułatwia dostęp do najczęściej używanych funkcji.

Podręcznik użytkownika

Ekran

250

background image

Możesz wyłączyć wyświetlanie wyskakujących menu lub zmienić ustawienia czułości ekranu dotykowego, aby wydłużyć
czas, po którym zostanie wyświetlone okno menu.
Informacje pokrewne

Wyłączenie wyskakujących okien menu,

248

Ustawianie czułości ekranu dotykowego,

233

Podręcznik użytkownika

Ekran

251