BlackBerry Torch 9810 - Usuwanie zapisanego profilu dokowania

background image

Usuwanie zapisanego profilu dokowania

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Inteligentne akcesoria.

3.

Zaznacz profil dokowania.

4.

Naciśnij klawisz

> Usuń.

Podręcznik użytkownika

Inteligentne akcesoria

314