BlackBerry Torch 9810 - Zmiana profilu dokowania

background image

Zmiana profilu dokowania

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, w smartfonie BlackBerry muszą zostać zapisane ustawienia
profilu dokowania.
Istnieje możliwość zmiany uruchamianych aplikacji, profilu dźwiękowego oraz opcji nawiązywania lub kończenia połączenia
z siecią telefonii komórkowej, siecią Wi-Fi albo z wykorzystaniem technologii Połączenia po zadokowaniu smartfonu.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Inteligentne akcesoria.

3.

Kliknij profil dokowania.

4.

Zmień ustawienia stacji dokującej.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.