BlackBerry Torch 9810 - Język wprowadzania tekstu — informacje

background image

Język wprowadzania tekstu — informacje

Można ustawić język wprowadzania tekstu, który będzie wykorzystywany podczas pisania. Język wprowadzania tekstu

może być inny niż język ekranu. Na przykład można obsługiwać smartfon BlackBerry w języku francuskim, a wpisywać

wiadomości w języku angielskim.
Po ustawieniu języka wprowadzania tekstu ustawienia opcji Podstawianie wyrazów i innych opcji pisania zmieniają się

zgodnie z wybranym językiem.