BlackBerry Torch 9810 - Użycie klawisza języka do zmiany języka wpisywania

background image

Użycie klawisza języka do zmiany języka wpisywania

Zanim zaczniesz:
Z poniższego skrótu można korzystać tylko na klawiaturze ekranu dotykowego smartfonu BlackBerry.

Podręcznik użytkownika

Język

243

background image

Klawisza języka można używać do przełączania między językami ustawionymi w polu Język wprowadzania. Klawisza języka
można używać tylko po ustawieniu wielu języków w polu Język wprowadzania.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i język > Język.

3.

Zaznacz pole wyboru Klawisz języka wirtualnej klawiatury.

Aby przestać używać klawisza języka do przełączania języków, usuń zaznaczenie pola wyboru Klawisz języka wirtualnej
klawiatury. Klawisz języka zostaje zastąpiony przez klawisz z symbolem najczęściej używanym w języku wprowadzania
tekstu.