BlackBerry Torch 9810 - Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu

background image

Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania

tekstu

Zanim zaczniesz: Z poniższego skrótu można korzystać tylko na klawiaturze fizycznej smartfonu BlackBerry.
Gdy używasz skrótu do przełączania języków, smartfon pozwala na przełączania między językami, które zostały ustawione
w polu Język wprowadzania.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i język > Język.

• Aby zmienić język wprowadzania tekstu trzymając wciśnięty klawisz

i naciskając klawisz

, w polu

Klawisze skrótu zmień ustawienie na Alt-Enter.

• Aby zmienić język wprowadzania tekstu trzymając wciśnięty klawisz

i naciskając klawisz

, w polu

Klawisze skrótu zmień ustawienie na Shift-Space.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby wyłączyć skrót do przełączania języków wprowadzania tekstu, w polu Klawisze skrótu zmień ustawienie na Brak.