BlackBerry Torch 9810 - Usuwanie języka ze smartfonu

background image

Usuwanie języka ze smartfonu

Można usunąć nieużywane języki wprowadzania tekstu lub języki ekranu, aby zwiększyć ilość miejsca dostępnego w
smartfonie BlackBerry.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Konfiguracja.

2.

Kliknij opcję Języki i metody wprowadzania.

3.

W menu Zarządzaj językami i metodami wprowadzania, zaznacz języki, które chcesz zachować.

4.

Kliknij polecenie Aktualizuj.

Podręcznik użytkownika

Język

242

background image

Wszystkie niezaznaczone języki zostaną usunięte ze smartfonu.