BlackBerry Torch 9810 - Zmiana języka wprowadzania tekstu lub języka ekranu

background image

Zmiana języka wprowadzania tekstu lub języka ekranu

Zanim zaczniesz: Aby zmienić język wprowadzania tekstu lub język ekranu, dany język musi być zainstalowany w
smartfonie BlackBerry. Jeśli język, którego chcesz użyć, nie został zainstalowany w smartfonie, możesz go dodać za
pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy
programu BlackBerry Desktop Software .

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i język > Język.

3.

Dla każdego pola na liście rozwijanej wybierz język, którego chcesz użyć.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.