BlackBerry Torch 9810 - Mój smartfon nieprawidłowo wyświetla niektóre znaki

background image

Mój smartfon nieprawidłowo wyświetla niektóre znaki

Serwer BlackBerry Enterprise Server lub usługa BlackBerry Internet Service, które są powiązane ze smartfonem
BlackBerry, mogą nie obsługiwać tych znaków. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług
bezprzewodowych lub administratora.