BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę znaleźć języka ekranu w smartfonie

background image

Nie mogę znaleźć języka ekranu w smartfonie

Jeśli nie możesz znaleźć języka ekranu w smartfonie BlackBerry, język ekranu mógł nie zostać zainstalowany. Aby dodać
język do smartfonu, możesz użyć oprogramowania BlackBerry Desktop Software.
Informacje pokrewne

Dodawanie języka w smartfonie,

242

Podręcznik użytkownika

Język

244