BlackBerry Torch 9810 - Zmiana czasu przechowywania wpisów kalendarza w smartfonie

background image

Zmiana czasu przechowywania wpisów kalendarza w smartfonie

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

3.

Zmień ustawienie w polu Zachowaj terminy.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Smartfon BlackBerry usuwa wpisy kalendarza, które są starsze niż ustawiona liczba dni.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

199