BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji przypomnień

background image

Zmiana opcji przypomnień

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

198

background image

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

• Aby zmienić czas drzemki dla przypomnień, zmień ustawienie w polu Drzemka.
• Aby zmienić domyślny czas przypomnienia dla wpisów kalendarza, zmień ustawienie w polu Przypomnienie

domyślne.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyłączanie smartfonu,

317