BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji wielu kalendarzy

background image

Zmiana opcji wielu kalendarzy

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Kliknij kalendarz.
• Aby zmienić kolor używany do wyświetlania terminów w kalendarzu, zmień ustawienie w polu Kolor terminu.
• Aby ustawić funkcję przypominania o terminach w kalendarzu, zaznacz lub usuń zaznaczenie w polu Wyświetlaj

przypomnienia.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.