BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie alarmu w kalendarzu

background image

Ustawianie alarmu w kalendarzu

W kalendarzu można ustawić alarm, który będzie uruchamiał się w zaplanowane dni o zaplanowanych godzinach.
Planowanie alarmów w kalendarzu nie zmienia zwykłych alarmów ustawionych w aplikacji Zegar. Ponieważ ustawienia
dźwięku alarmu są takie same w aplikacji Kalendarz i aplikacji Zegar, zmiany ustawień dźwięku alarmu będą miały wpływ
na alarmy w obu aplikacjach.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

2.

Naciśnij klawisz

> Nowy Alarm.

3.

Wpisz dane alarmu.

4.

Jeśli alarm ma się regularnie powtarzać, zmień wartość w polu Ponowne wystąpienie.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.