BlackBerry Torch 9810 - Zmiana kalendarza

background image

Zmiana kalendarza

Jeśli smartfon BlackBerry jest skojarzony z wieloma kontami e-mail, może się w nim znajdować wiele kalendarzy. Jeśli w
smartfonie znajduje się wiele kalendarzy, można planować terminy i spotkania oraz zarządzać nimi w każdym kalendarzu.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

2.

Naciśnij klawisz

> Wybierz kalendarz.

3.

Kliknij kalendarz.