BlackBerry Torch 9810 - Delegowanie zaproszenia na spotkanie

background image

Delegowanie zaproszenia na spotkanie

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, musisz używać programu IBM Lotus Notes, a twoje konto e-mail musi być
powiązane z serwerem BlackBerry Enterprise Server obsługującym tę funkcję.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

197

background image

Jeśli opcja delegowania zaproszenia na spotkanie nie jest aktywna, można zamiast niej użyć funkcji przesyłania
zaproszenia dalej. Opcja delegowania zaproszenia na spotkanie może nie być dostępna, jeśli organizator spotkania ją
wyłączył.

1.

Na ekranie zaproszenia na spotkanie naciśnij klawisz

> Deleguj.

2.

Kliknij kontakt.
• Aby wysłać odpowiedź bez dodawania komentarzy, kliknij polecenie Wyślij odpowiedź.
• Aby dodać komentarz do swojej odpowiedzi, kliknij polecenie Dodaj komentarze. Wpisz komentarz. Naciśnij

klawisz

> Wyślij.