BlackBerry Torch 9810 - Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie

background image

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie

1.

Na ekranie zaproszenia na spotkanie naciśnij klawisz

.

2.

Kliknij Akceptuj, Wstępnie lub Odrzuć.

3.

W przypadku odrzucenia delegowanego zaproszenia na spotkanie należy wykonać jedną z poniższych czynności:
• Aby odrzucić spotkanie, kliknij Odrzuć.
• Aby delegować spotkanie z powrotem do nadawcy, aby mógł on delegować je ponownie, kliknij Deleguj.

4.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wysłać odpowiedź bez dodawania komentarzy, kliknij Wyślij odpowiedź.
• Aby dodać komentarze do swojej odpowiedzi, kliknij Dodaj komentarze. Wpisz komentarz. Naciśnij klawisz

> Wyślij.

Uwaga: W przypadku wykasowania zaproszenia na spotkanie z aplikacji wiadomości przed jego zaakceptowaniem lub
odrzuceniem, spotkanie zostanie wykasowane z aplikacji poczty e-mail w komputerze.