BlackBerry Torch 9810 - Sprawdzanie dostępności uczestników spotkania

background image

Sprawdzanie dostępności uczestników spotkania

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Można sprawdzać wyłącznie dostępność uczestników spotkania pracujących w tej samej firmie.

W oknie spotkania lub zaproszenia do spotkania pod listą uczestników spotkania kliknij opcję Pokaż dostępność.
• Jeśli jesteś organizatorem spotkania, możesz wybrać następny termin, kiedy wszyscy uczestnicy spotkania będą

dostępni. Aby to zrobić, kliknij opcję Następna dostępna godzina.

• Aby wyświetlić listę stanów, które są powiązane z kolorowymi kreskami widocznymi na ekranie (np. zajęty lub wstępny),

naciśnij klawisz

> Pokaż legendę.