BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie kalendarza podczas odpowiadania na zaproszenie na spotkanie

background image

Wyświetlanie kalendarza podczas odpowiadania na zaproszenie na

spotkanie

Na ekranie zaproszenia na spotkanie naciśnij klawisz

> Pokaż kalendarz.

Aby wrócić do zaproszenia na spotkanie, naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

196