BlackBerry Torch 9810 - Zmiana składu listy uczestników spotkania

background image

Zmiana składu listy uczestników spotkania

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, musisz być organizatorem spotkania.

1.

W oknie ustawień spotkania zaznacz żądany kontakt w polu Zaakceptowano lub Odrzucono.

2.

Naciśnij klawisz

.

3.

Kliknij Zaproś uczestnika, Zmień uczestnika lub Usuń uczestnika.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.