BlackBerry Torch 9810 - Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych

background image

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych

Można zmienić sposób rozwiązywania konfliktów synchronizacji danych poprzez wyłączenie bezprzewodowej
synchronizacji danych, zmianę opcji rozwiązywania konfliktów i zsynchronizowanie danych organizatora za pomocą

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

193

background image

narzędzia synchronizacyjnego programu BlackBerry Desktop Software. Więcej informacji na temat rozwiązywania
konfliktów, które zachodzą podczas synchronizacji danych organizatora, można znaleźć w pomocy programu BlackBerry
Desktop Software.