BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie telekonferencji z poziomu komputera

background image

Tworzenie telekonferencji z poziomu komputera

Zanim zaczniesz: Aby utworzyć telekonferencję, musisz być jej organizatorem lub działać w imieniu organizatora.
Informacje dotyczące tworzenia telekonferencji w imieniu innej osoby znajdują się w dokumentacji programu pocztowego
zainstalowanego na komputerze.
Telekonferencję możesz utworzyć na komputerze, który jest rozpoznawany przez smartfon BlackBerry. Po rozpoczęciu
telekonferencji użytkownicy posiadający smartfony BlackBerry mogą do niej dołączyć, korzystając z opcji Dołącz teraz, o ile
ich smartfon obsługuje tę funkcję.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

200

background image

1.

W notatkach dotyczących konferencji lub w polu lokalizacji konferencji wpisz CCP: i numer mostka telekonferencji.

Nie należy używać spacji.

2.

Wpisz małą literę x. Nie należy używać spacji przed i po znaku x.

3.

Wpisz kod dostępu uczestników. Wstaw spację po kodzie dostępu.

4.

Wpisz CCM: i numer mostka moderatora telekonferencji. Nie należy używać spacji.

5.

Wpisz małą literę x. Nie należy używać spacji przed i po znaku x.

6.

Wpisz kod dostępu moderatora. Wstaw spację po kodzie dostępu moderatora.

Przykład
Jeśli numer mostka konferencji to 1-800-555-5555, kod dostępu moderatora to 55555#, a kod dostępu
uczestnika to 55551#, wpisz CCP:18005555555x55555# CCM:18005555555x55551#, a na końcu
wstaw spację.