BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie telekonferencji z poziomu smartfona

background image

Tworzenie telekonferencji z poziomu smartfona

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, musisz być organizatorem konferencji. Jeśli nie jesteś organizatorem
konferencji, możesz utworzyć ją w imieniu organizatora z poziomu komputera.

1.

W oknie konferencji zaznacz pole Telekonferencja.

2.

Wpisz informacje dotyczące telekonferencji.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.