BlackBerry Torch 9810 - Zapisywanie informacji o telekonferencji

background image

Zapisywanie informacji o telekonferencji

Informacje dotyczące telekonferencji można zapisać. Będą się one automatycznie pojawiać w polach telekonferencji
podczas tworzenia nowych konferencji w smartfonie BlackBerry.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Połączenie konferencyjne.

3.

Wpisz informacje o telekonferencji.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

201