BlackBerry Torch 9810 - Korzystanie z kalkulatora

background image

Korzystanie z kalkulatora

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kalkulator.
• Aby nacisnąć klawisz kalkulatora, kliknij wybrany klawisz lub naciśnij odpowiadający mu klawisz na klawiaturze

smartfonu.