BlackBerry Torch 9810 - Przeliczanie jednostek miary

background image

Przeliczanie jednostek miary

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kalkulator.

2.

Wpisz liczbę.

3.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zamienić wartość wyrażoną w angielskim systemie miar na wartość metryczną, kliknij przycisk Na wartości

metryczne.

• Aby zamienić wartość metryczną na wartość wyrażoną w angielskim systemie miar, kliknij przycisk Z wartości

metrycznych.

4.

Kliknij odpowiedni rodzaj konwersji.

Podręcznik użytkownika

Kalkulator

383