BlackBerry Torch 9810 - Pokazywanie lub ukrywanie paska ukrywania klawiatury

background image

Pokazywanie lub ukrywanie paska ukrywania

klawiatury

Domyślnie pasek nad klawiaturą ekranu dotykowego pozwala na szybkie ukrywanie tej klawiatury. Można wybrać, czy
pasek ma być wyświetlany, czy ukryty.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Klawiatura.

3.

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz pasek ukrywania klawiatury wirtualnej.

4.

Podręcznik użytkownika

Klawiatura

238

background image

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Ukrywanie klawiatury,

229