BlackBerry Torch 9810 - Włączanie dźwięków naciśnięcia klawisza

background image

Włączanie dźwięków naciśnięcia klawisza

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Klawiatura.

3.

Zaznacz pole wyboru Dźwięk naciśnięcia klawisza.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Klawiatura

239