BlackBerry Torch 9810 - Włączanie i wyłączanie dźwięków trackpada

background image

Włączanie i wyłączanie dźwięków trackpada

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Czułość trackpada.

3.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Dźwięk pokrętła.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.