BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie i ukrywanie ekranowej klawiatury dotykowej po zamknięciu klawiatury wysuwanej

background image

Wyświetlanie i ukrywanie ekranowej klawiatury

dotykowej po zamknięciu klawiatury wysuwanej

Jeśli w trakcie pisania zamkniesz klawiaturę wysuwaną, zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Klawiatura.

3.

Zaznacz pole wyboru Otwórz klawiaturę wirtualną po zsunięciu telefonu lub usuń jego zaznaczenie.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.