BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie i ukrywanie wskaźników klawiszy

background image

Wyświetlanie i ukrywanie wskaźników klawiszy

Przy ustawieniach domyślnych naciśnięcie klawisza na ekranowej klawiaturze dotykowej powoduje wyświetlenie na chwilę
okna dialogowego z informacją o naciśniętym klawiszu. Można wybrać, kiedy te okna mają się pojawiać.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Klawiatura.

3.

Wybierz odpowiednie ustawienie na liście rozwijanej Pokazuj wskaźnik klawiszy.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.