BlackBerry Torch 9810 - Zmiana domyślnego symbolu waluty

background image

Zmiana domyślnego symbolu waluty

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Klawiatura.

3.

Zmień ustawienia w polu Klawisz waluty.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.