BlackBerry Torch 9810 - Zmiana klawiatury domyślnej w widoku pionowym

background image

Zmiana klawiatury domyślnej w widoku pionowym

Można ustawić smartfon BlackBerry w taki sposób, aby domyślnie korzystał z klawiatury w trybie zredukowanym lub
pełnym, gdy jest używany w widoku pionowym.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Klawiatura.

3.

Zmień wartość pola Klawiatura w widoku pionowym.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.