BlackBerry Torch 9810 - Zmiana układu klawiatury

background image

Zmiana układu klawiatury

Układ ekranowej klawiatury dotykowej można zmienić na QWERTY, QWERTZ lub AZERTY.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Klawiatura.

3.

Zmień zawartość pola Układ klawiatury wirtualnej.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.