BlackBerry Torch 9810 - Kompas nie daje dokładnych wskazań

background image

Kompas nie daje dokładnych wskazań

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Jeśli kompas nie wskazuje północy, odsuń smartfon BlackBerry od przedmiotów z metalu i magnesów.
• Jeśli u dołu ekranu zostanie wyświetlony komunikat „Wymagana kalibracja”, skalibruj kompas ręcznie.
• Aby zapobiec zakłócaniu działania kompasu przez magnesy i przedmioty z metalu, zamykaj aplikację Kompas, zanim

wsiądziesz do samochodu lub umieścisz smartfon w etui.

Informacje pokrewne

Ręczna kalibracja kompasu,

256

Podręcznik użytkownika

Kompas

256