BlackBerry Torch 9810 - Nawigacja do docelowej lokalizacji

background image

Nawigacja do docelowej lokalizacji

Zanim zaczniesz:
Aby wykonać to zadanie, technologia GPS musi być włączona.
Można użyć aplikacji kompasu do nawigacji według kierunku a nie trasy przejazdu, np. w okolicy, w której nie ma dróg lub w
razie poruszania się pieszo do miejsca docelowego.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kompas.

2.

Naciśnij klawisz

> Ustaw lokalizację docelową.

• Aby wyszukać docelową lokalizację na mapie, należy umieścić kursor na mapie.

Podręcznik użytkownika

Kompas

255

background image

• Aby wyszukać konkretną lokalizację, w polu Wyszukaj wpisz adres lub współrzędne długości i szerokości

geograficznej. Kliknij lokalizację docelową.

• Aby wyszukać interesujące miejsce, np. firmę lub punkt orientacyjny, w polu Wyszukaj wpisz informacje

dotyczące tego miejsca. Kliknij lokalizację docelową.

Na kompasie wyświetlany będzie kierunek, w którym znajduje się lokalizacja docelowa.

Aby usunąć lokalizację docelową z kompasu, naciśnij klawisz

> Usuń lokalizację docelową.