BlackBerry Torch 9810 - Ręczna kalibracja kompasu

background image

Ręczna kalibracja kompasu

Jeśli u dołu ekranu zostanie wyświetlony komunikat „Wymagana kalibracja”, skalibruj kompas ręcznie, aby uzyskać
dokładniejsze wskazania.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kompas.

2.

Naciśnij klawisz

> Kalibracja.

3.

Zacznij odwracać i przechylać smartfon BlackBerry, aż włączy się wibracja.