BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie lokalizacji z kompasu na mapie

background image

Wyświetlanie lokalizacji z kompasu na mapie

Można jednocześnie wyświetlić kompas i swoją lokalizację na mapie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kompas.

2.

Naciśnij klawisz

> Lokalizacja na mapie.

Aby powrócić do kompasu, naciśnij klawisz

> Zamknij.