BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji kompasu

background image

Zmiana opcji kompasu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kompas.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby zmienić sposób wyświetlania współrzędnych długości i szerokości geograficznej, zmień ustawienie w polu

Format długości i szerokości geograficznej lokalizacji.

• Aby zmienić kierunek wskazywany przez kompas, zmień ustawienie w polu Północ magnetyczna/geograficzna.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.