BlackBerry Torch 9810 - Wiele list kontaktowych — informacje

background image

Wiele list kontaktowych — informacje

Jeżeli smartfon BlackBerry jest skojarzony z wieloma kontami e-mail, mogą się w nim znajdować kontakty z każdego z tych

kont. Jeśli smartfon jest na przykład skojarzony ze służbowym kontem e-mail i prywatnym kontem e-mail, możliwe jest

wyświetlanie w nim służbowej i prywatnej listy kontaktów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług

bezprzewodowych.