BlackBerry Torch 9810 - Zmiana domyślnej listy kontaktów

background image

Zmiana domyślnej listy kontaktów

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Usługi domyślne.

3.

Zmień wartość pola Lista kontaktów (SYNC).

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

212