BlackBerry Torch 9810 - Zastępowanie lub łączenie kontaktów na serwerze kopii zapasowych kontaktów dostawcy usług bezprzewodowych

background image

istnieć możliwość przechowywania kontaktów na serwerze kopii zapasowych kontaktów dostawcy usług bezprzewodowych.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Zastępowanie lub łączenie kontaktów na serwerze kopii zapasowych

kontaktów dostawcy usług bezprzewodowych

Aby wykonać tę czynność, musisz zasubskrybować u swojego dostawcy usługę kopii zapasowej kontaktów i wcześniej
skopiować książkę telefoniczną z karty SIM na serwer kopii zapasowych kontaktów tego dostawcy. Po włożeniu nowej karty
SIM do smartfonu BlackBerry możesz zdecydować się na zastąpienie książki telefonicznej tej karty kontaktami, których
kopia zapasowa została utworzona na serwerze kopii zapasowych kontaktów u Twojego dostawcy usług bezprzewodowych,
lub na jej połączenie z tymi kontaktami.

1.

Włóż do smartfonu nową kartę SIM lub przełącz kartę SIM.

2.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.

3.

Po wyświetleniu monitu o zasubskrybowanie usługi kopii zapasowej kontaktów wybierz opcję Tak.
• Aby zastąpić książkę telefoniczną karty SIM kontaktami z kopii zapasowej umieszczonej na serwerze kopii

zapasowych kontaktów dostawcy usług bezprzewodowych, kliknij opcję Usuń.

• Aby połączyć książkę telefoniczną karty SIM z kontaktami z kopii zapasowej umieszczonej na serwerze kopii

zapasowych kontaktów dostawcy usług bezprzewodowych, kliknij opcję Nie usuwaj.

4.

Kliknij przycisk Dalej.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

214