BlackBerry Torch 9810 - Zmiana sposobu wyświetlania kontaktów

background image

Zmiana sposobu wyświetlania kontaktów

Istnieje możliwość zmiany sposobu wyświetlania kontaktów we wszystkich aplikacjach, w tym przy wybieraniu numeru, na
liście wiadomości, liście kontaktów i kalendarzu.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Język.

3.

Zmień ustawienie w polu Globalne wyświetlanie nazwy.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.