BlackBerry Torch 9810 - Zmiana sposobu wyświetlania nazw kontaktów w wynikach zdalnego wyszukiwania

background image

Zmiana sposobu wyświetlania nazw kontaktów w wynikach zdalnego

wyszukiwania

Domyślnie, gdy szukasz kontaktu na liście kontaktów firmowych, na liście wyników wyszukiwania będzie wyświetlana
nazwa kontaktu. Można jednak określić, że zamiast tego wyświetlane ma być imię i nazwisko kontaktu.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Kliknij Wyświetlanie i czynności kontaktów.

4.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetlaj nazwy.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Przechowywanie kontaktów z karty SIM na serwerze kopii zapasowych

kontaktów dostawcy usług bezprzewodowych

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz posiadanego planu taryfowego usług bezprzewodowych może