BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie osobistej listy dystrybucyjnej

background image

Tworzenie osobistej listy dystrybucyjnej

Osobistej listy dystrybucyjnej można używać do wysyłania wiadomości e-mail, wiadomości PIN i wiadomości tekstowych.
Osobiste listy dystrybucyjne utworzone w smartfonie BlackBerry nie są widoczne w aplikacji poczty e-mail na komputerze.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.

2.

Naciśnij klawisz

> Nowa grupa.

3.

Wpisz nazwę osobistej listy dystrybucyjnej.

4.

Naciśnij klawisz

> Dodaj członka.

5.

Kliknij kontakt.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

211

background image

6.

Aby dodać następny kontakt, powtórz kroki 4-5.

7.

Naciśnij klawisz

> Zapisz grupę.